Tym dużym i tym małym, wszystkim grzecznym i tym nieco rozbrykanym, wszystkim chłopcom i wszystkim dziewczętom w dniu święta Waszego dużo słonka i uśmiechu na twarzy niech się Wam spełni wszystko co się Wam tylko marzy. Dużo radości, krztę ciekawości, odrobinę powagi i tonę rozwagi

życzą nauczyciele, Pani Dyrektor
oraz Samorząd Uczniowski