Adres:
Lisiowólka 74
21-310 Wohyń

telefon:
+48 (83) 353-23-55

Fax:
+48 (83) 353-23-55

Email:
lisiowolkasp@wp.pl
szkola@splisiowolka.pl

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Lisiowólce (Lisiowólka 74, 21- 310 Wohyń, tel. 83 353 23 55). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor@cbi24.pl


Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.