Komisja rekrutacyjna w dniu 21 kwietnia 2022 r. po zweryfikowaniu złożonych przez rodziców dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Lisiowólce oraz Szkoły podstawowej w Lisiowólce podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych do ZWP oraz SP w  roku szkolnym 2022/2023.

Lista kandydatów przyjętych do ZWP – kliknij tutaj

Lista kandydatów przyjętych do SP – kliknij tutaj