„Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a Ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo”

Księga Przypowieści Salomona 19,17

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za hojne serce i przekazane dary.
Dzięki Państwa pomocy udało się uzbierać pokaźną ilość artykułów spożywczych, kosmetyków, leków oraz zabawek.

Wierzymy, że przekazane produkty trafią do najbardziej potrzebujących rodzin a okazana pomoc będzie dla uchodźców wielkim wsparciem i błogosławieństwem.

Poniżej krótka relacja foto