PRZYPOMINAMY,
ŻE W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH SZKOŁY OBOWIĄZUJE NAKAZ
NOSZENIA MASECZEK.


W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów prosimy również Rodziców i Opiekunów wchodzących do budynku szkoły o zakładanie maseczek ochronnych!