Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Tydzień Ulgi”. W dniach od 17.05-21.05.2021 nasi uczniowie mieli ułatwiony powrót do zajęć lekcyjnych w trybie stacjonarnym. Nauczyciele nie organizowali żadnych sprawdzianów ani kartkówek natomiast skupili się na pomocy w ponownym zaklimatyzowaniu się po tak długiej przerwie. Zajęcia podczas „Tygodnia Ulgi” miały nieco inną formę aniżeli podczas normalnych zajęć dydaktycznych. Uczniowie mogli przypomnieć sobie materiał omawiany podczas nauczania zdalnego oraz nadrobić możliwe braki.Do „Tygodnia Ulgi” w całej Polsce przystąpiło ponad 2000 szkół.
Więcej na na temat przeprowadzonej akcji można znaleźć pod tym adresem: https://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi

tydzien ulgi certyfikat
tydzien ulgi certyfikat