Koniec roku 2022/2023 – fotorelacja

przez admin

Słonko świeciło, ptaszki pięknie śpiewały a myśmy ósmą klasę wspólnie żegnali. Były piosenki i wierszyków pęk, były też kwiaty i radości łzy. Były uśmiechy i gratulacji moc, były świadectwa i uścisków sto. Były przemówienia i podziękowania – wszystkich zebranych ósma klasa wspólnie pożegnała. Były też Panie, które, niemal pół wieku bez mała w naszej szkole…