Informujemy, iż w naszej szkole w okresie w którym trwa zawieszenie zajęć edukacyjnych nauczyciele realizują nauczanie zdalne według wytycznych Ministerstwa Edukacji. Proces nauczania zdalnego odbywa się z wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (komunikatory, platformy edukacyjne, strony internetowe, ćwiczenia interaktywne, e-mail itp.).

Nauczyciele realizując zdalne nauczanie kładą szczególny nacisk aby treści wysyłane do naszych uczniów za pomocą w/w mediów zapewniały:

– równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
– zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
– możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
– łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
– ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Aby proces komunikowania się rodziców oraz uczniów z nauczycielami prowadzącymi odbywał się bez zakłóceń zamieszczamy zestawienie z adresami mailowymi:

L.p.Imię i nazwisko nauczyciela
Adres email
1p. Urszula Kubaczyńskau_kubaczynska@splisiowolka.pl
2p. Barbara Samociukb_samociuk@splisiowolka.pl
3p. Agnieszka Korszniewicza_korszniewicz@splisiowolka.pl
4p. Grażyna Romanowskag_romanowska@splisiowolka.pl
5p. Dorota Zieńczukd_zienczuk@splisiowolka.pl
6p. Amelia Hryniewskaa_hryniewska@splisiowolka.pl
7p. Krzysztof Lampartk_lampart@splisiowolka.pl
8p. Krzysztof Kowalczykk_kowalczyk@splisiowolka.pl
9p. Krystyna Łobejkok_lobejko@splisiowolka.pl
10p. Renata Czeczkor_czeczko@splisiowolka.pl
11p. Leszek Jesionekl_jesionek@splisiowolka.pl
12p. Katarzyna Kowalikk_kowalik@splisiowolka.pl
13p. Teresa Kowalczykt_kowalczyk@splisiowolka.pl
14p. Iwona Babicz-Kalinowskai_babicz@splisiowolka.pl
15p. Dorota Blicharzd_blicharz@splisiowolka.pl