Rekrutacja do klasy pierwszej, Zespołu Wychowania Przedszkolnego i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lisiowólce na  rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisiowólce informuje, że od dnia 1 marca  do 24 marca 2023 r. trwać będą zapisy do klasy pierwszej, ZWP i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.

 Rodzice proszeni są o złożenie w szkole odpowiedniego zgłoszenia o przyjęcie do dnia  24 marca 2023r.  do godz.15.00.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem nr 1, Wójta Gminy Wohyń w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Wohyń.

Poniżej załączamy wymagane dokumenty oraz rozporządzenia: