Tuż przed końcem roku szkolnego uczniowie klasy VIII na prośbę nauczyciela wykonali wydruk figurki robota, który został następnie przekazany jednemu z uczniów wraz z dyplomem oraz wyróżnieniem jako nagroda za postępy w nauce oraz odniesione sukcesy.

Uczniowie wykorzystali drukarkę 3D pozyskaną do naszej szkoły w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” oraz darmowy program do renderingu Cura3D.