Uczniowie z klasy IV po zakończeniu każdego działu matematycznego zamieniają się w detektywów, aby, korzystając z wiadomości poznanych na lekcjach, odkryć kolejną tajemnicę związaną z przedmiotami używanymi w matematyce.  

Tak też było po zakończeniu nauki o ułamkach dziesiętnych. 

Tym razem, z pomocą Photona  z Laboratoriów Przyszłości, odkrywaliśmy kolejne wskazówki, które miały nam wskazać fałszerza rękopisu pierwszego traktatu o ułamkach dziesiętnych. 

Wszystkie zagadki zostały rozwiązane, a ułamki powtórzone. Z wielkim zaangażowaniem odkryliśmy kolejną tajemnicę!