Nauczanie zdalneInformujemy, iż w naszej szkole w okresie w którym trwa zawieszenie zajęć edukacyjnych nauczyciele realizują nauczanie zdalne według wytycznych Ministerstwa Edukacji. Proces nauczania zdalnego odbywa się z wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (komunikatory, platformy edukacyjne, strony internetowe, ćwiczenia interaktywne, e-mail itp.).

Nauczyciele realizując zdalne nauczanie kładą szczególny nacisk aby treści wysyłane do naszych uczniów za pomocą w/w mediów zapewniały:

- równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
- zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
- możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
- łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
- ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Aby proces komunikowania się rodziców oraz uczniów z nauczycielami prowadzącymi odbywał się bez zakłóceń zamieszczamy zestawienie z adresami mailowymi:


 

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela


Adres email

 

1

p. Urszula Kubaczyńska

u_kubaczynska@splisiowolka.pl

2

p. Barbara Samociuk

b_samociuk@splisiowolka.pl

3

p. Agnieszka Korszniewicz

a_korszniewicz@splisiowolka.pl

4

p. Grażyna Romanowska

g_romanowska@splisiowolka.pl

5

p. Dorota Zieńczuk

d_zienczuk@splisiowolka.pl

6

p. Amelia Hryniewska

a_hryniewska@splisiowolka.pl

7

p. Krzysztof Lampart

k_lampart@splisiowolka.pl

8

p. Krzysztof Kowalczyk

k_kowalczyk@splisiowolka.pl

9

p. Krystyna Łobejko

k_lobejko@splisiowolka.pl

10

p. Renata Czeczko

r_czeczko@splisiowolka.pl

11

p. Leszek Jesionek

l_jesionek@splisiowolka.pl

12

p. Katarzyna Kowalik

k_kowalik@splisiowolka.pl

13

p. Teresa Kowalczyk

t_kowalczyk@splisiowolka.pl

14

p. Iwona Babicz-Kalinowska

i_babicz@splisiowolka.pl

15

p. Dorota Blicharz

d_blicharz@splisiowolka.pl

 JAK MOTYWOWAĆ DO NAUKI?Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo