Nauczanie zdalne

Dariusz Piontkowski ogłosił, że zgodnie z rozporządzeniem z dnia 3 czerwca - nauczanie zdalne zostaje przedłużonedo 26 czerwca 2020r.

Informujemy, iż w naszej szkole w okresie w którym trwa zawieszenie zajęć edukacyjnych nauczyciele realizują nauczanie zdalne według wytycznych Ministerstwa Edukacji. Proces nauczania zdalnego odbywa się z wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (komunikatory, platformy edukacyjne, strony internetowe, ćwiczenia interaktywne, e-mail itp.).

Nauczyciele realizując zdalne nauczanie kładą szczególny nacisk aby treści wysyłane do naszych uczniów za pomocą w/w mediów zapewniały:

- równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
- zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
- możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
- łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
- ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Aby proces komunikowania się rodziców oraz uczniów z nauczycielami prowadzącymi odbywał się bez zakłóceń zamieszczamy zestawienie z adresami mailowymi:


 

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela


Adres email

 

1

p. Urszula Kubaczyńska

kubaczynskaurszula98@gmail.com

2

p. Barbara Samociuk

samociukbarbara@onet.pl

3

p. Agnieszka Korszniewicz

aga-korsz@wp.pl

4

p. Grażyna Romanowska

grazrom@op.pl

5

p. Dorota Zieńczuk

dorotaz62@op.pl

6

p. Amelia Osipiak

amelka025@wp.pl

7

p. Krzysztof Lampart

splisiowolka@gmail.com

8

p. Krzysztof Kowalczyk

krzysztof.kowalczyk121@wp.pl

9

p. Krystyna Łobejko

krystynalobejko5@gmail.com

10

p. Renata Czeczko

renacz2020@gmail.com

11

p. Leszek Jesionek

lj.lisiowolka@gmail.com

12

p. Katarzyna Kowalik

katkow2510@o2.pl

13

p. Teresa Kowalczyk

TERKOW@poczta.fm

14

p. Iwona Babicz-Kalinowska

ibabicz-kalinowska@o2.pl

15

p. Dorota Blicharz

dorota_31@interia.pl

 JAK MOTYWOWAĆ DO NAUKI?