Konsultacje dla klas I-VII

Od 1 czerwca 2020r. rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klas I-VII. Zajęcia te są przeznaczone wyłącznie dla tych uczniów, którzy mają problem z opanowaniem materiału programowego i nie mogą sobie poradzić z bieżącą pracą.

Chęć udziału w konsultacjach uczeń zgłasza nauczycielowi uczącemu danego przedmiotu.

Udział w zajęciach musi być potwierdzony przez nauczyciela. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi.

Harmonogram konsultacji uczniów klas II – VIII od 01.06.2020r. do 05.06.2020r.

Uczniowie muszą postępować zgodnie z procedurami. Prosimy o przybycie w ściśle wyznaczonych godzinach, aby panie z obsługi zdążyły zdezynfekować szatnię i korytarz między jedną grupą a drugą. Uczniowie mają po przybyciu do szkoły zgłosić się do szatni a następnie pod opieką nauczyciela udadzą się do wyznaczonej sali.

Pierwszego dnia konsultacji uczniowie przekazują wszystkie zgody nauczycielowi, który jako pierwszy będzie miał z nimi zajęcia.
Uczniowie bez podpisanych zgód nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.wytyczne GIS, MEN i MZ.

procedury, oświadczenie oraz klauzule:

klauzula informacyjna
oświadczenie - załącznik 2
procedury - konsultacje
procedury - rewalidacja