On żyje !!!


Szczególnie w tym okresie zawirowań, niepokoju i chaosu jaki panuje w naszym kraju, aby Ten który stał się Barankiem Wielkanocnym - zmartwychwstały Jezus Chrystus, wiecznie żywy - sam wypełnił Wasze serca pokojem, nadzieją i radością, abyśmy mogli doświadczyć Jego bliskości i obecności w każdym dniu. On sam do nas mówi:

"Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją."
Jeremiasza 29,11

Niech w te Święta Jego słowa staną się naszym udziałem.