Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Niech się weseli święty, bo bliskie jest zbawienie.
Niech się raduje grzesznik, bo dane mu jest przebaczenie.
Niech powróci do życia każdy, bo do życia jest powołany.
W Jezusie Chrystusie Bóg daje nam zbawienie.
Niech ta Dobra Nowina sprawi, że rozraduje się serce
i uwierzy Jezusowi.
Niech umocni się nadzieją na cały nowy rok.

Radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2020 roku


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Lisiowólce.