Wspieramy podopiecznych Hospicjum im. Maego Ksicia w Lublinie.


Od kilku ju lat uczniowie naszej szkoy wczaj si w zbirk nakrtek dla podopiecznych Hospicjum im. Maego Ksicia w Lublinie. Dziki zaangaowaniu caych rodzin w cigu roku szkolnego udaje si zebra 12 workw nakrtek. Ten wspaniay dar serca pozwala zrealizowa marzenia wielu chorych dzieci. Jestemy dumni z naszych uczniw, e potrafi tak aktywnie wczy si w akcj charytatywn na rzecz innych.