Święto Pieczonego Ziemniakasobota
21 września o godzinie 16:00


zapraszamy wszystkich mieszkańców na Święto Pieczonego Ziemniaakolejne wydarzenie w ramach projektu

"Żeby nie zarosły dróżki do sąsiadów"

realizowanego przez Szkołę Podstawową w Lisiowólce oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Lisiowólce.

Program uroczystości znajduje się na plakacie.

Środki na realizację programu pochodzą z Fundacji Działaj Lokalnie przy współpracy z Programem
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce i Fundację Akcja Działa