Warsztaty kulinarne

EKO NA LUDOWO

Już w ten piątek
20 września o godzinie 17:00

zapraszamy wszystkich mieszkańców na kolejne wydarzenie w ramach projektu

"Żeby nie zarosły dróżki do sąsiadów"

realizowanego przez Szkołę Podstawową w Lisiowólce oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Lisiowólce.

Środki na realizację programu pochodzą z Fundacji Działaj Lokalnie przy współpracy z Programem
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce i Fundację Akcja Działa