Dzikujemy !!!


Wszystkim darczycom skadamy serdeczne podzikowania za pomoc i udzia w tegorocznej akcji "Szlachetnej Paczki".

Wasze wsparcie zaowocowao wzruszeniem, ogromnym umiechem i ezk zaskoczenia w oku wybranej rodziny. S nam naprawd bardzo wdziczni i mile zaskoczeni.

Warto by bezinteresownym; pamitajcie, e dobro zawsze wraca.

"Zaprawd, powiadam wam: Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili".
Mt. 25,40