Radzyski Tydzie Teatru


W dniach 16 – 20 listopada 2015 w sali kina „Oraneria” w Radzyskim Orodku Kultury odbdzie si Radzyski Tydzie Teatru zainicjowany przez I Liceum Oglnoksztacce w Radzyniu Podlaskim.

Poniej prezentujemy cay plan spektakli w ktry wczyy si grupy teatralne: Gimnazjum nr 2, Teatr "Ju koczymy", Teatr "Fantazja", Teatr "Hokus-Pokus" przy SOSW, Teatr szkolny I LO, Teatr "Bez kapelusza" z Lisiowlki oraz "Straszydeka" z Ulana.

Poniedziaek, 16 listopada

10.00 – 11.00 Teatr Szkolny I Liceum Oglnoksztaccego w Radzyniu Podlaskim, „Przyjaciel Johna Wayne'a”, opiekun: Anna Warwas

Wtorek, 17 listopada

10.00 – 10.20 Teatr Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim, „Laleczka z porcelany”, „Sie”, opiekun: Elbieta ukiewicz

10.45 – 11.20 Teatr „Ju koczymy” przy ROK, „Drabina”, „Bitwa o teatr”, opiekun: Ewa liwiska

roda, 18 listopada

10.00 – 10.30 Teatr „Fantazja” przy ROK, „Nasze podwrko”, opiekun: Ewa liwiska

Czwartek, 19 listopada

10.30 – 11.30 Teatr „Hokus-Pokus” przy Orodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Skowskiej w Radzyniu Podlaskim, „Calineczka”, opiekun: Mariola Krl

18.00 – 18.40 Teatr „O...jo...joj...”, Stowarzyszenie „Koowrotek” w Biace, „Bzdurobajka”, opiekun: Jolanta Koluk

18.45 – 19.45 Teatr Szkolny I Liceum Oglnoksztaccego w Radzyniu Podlaskim, „Przyjaciel Johna Wayne'a”, opiekun: Anna Warwas

Pitek, 20 listopada

10.00 – 10.30 Teatr „Bez kapelusza” ze Szkoy Podstawowej w Lisiowlce, „Kajoludek”, opiekun: Urszula Kubaczyska

10.40 – 11.15 Teatr „Straszydeka” przy GOK w Ulanie-Majoracie, „Na penym morzu”, opiekun: Sawomir yka

Wszystkie spektakle odbd si w sali „Oraneria” Radzyskiego Orodka Kultury.