Podsumowanie akcji "Gra Grosza"Dobiega koca tegoroczna zbirka pienidzy w ramach akcji "Gra Grosza". Jak co roku uczniowie naszej szkoy bardzo chtnie przyczaj si do zbirki. Kada klasa miaa specjalnie przygotowane soiczki do ktrych regularnie wrzucali pieniki.Zgromadzone rodki zostay nastpnie zebrane i skrupulatnie policzone przez czonkw Samorzdu Uczniowskiego. Cao kwoty tj. 105z zostao przekazane na konto Towarzystwa "Nasz Dom" pomagajcemu dzieciom wychowujcym si w domach dziecka czy rodzinach zastpczych.
Samorzd Uczniowski dzikuje caej spoecznoci szkolnej za przyczenie si do tegorocznej edycji. Pamitajmy, e: "Jeden grosz znaczy niewiele, ale Gra Grosza jest najwiksza na wiecie."

fotorelacja >>> kliknij tutaj