V Powiatowy Turniej Tenisa Stoowego - Lisiowlka 2017Czonkowie Szkolnych Kas Oszczdnoci spotkali si w Szkole Podstawowej w Lisiowlce na V Powiatowym Turnieju Tenisa Stoowego. W sportowych zmaganiach udzia wzio 11 druyn w kategorii dziewczta i chopcy, klasy 4-6.
Oto wyniki w kategorii dziewczta:
1 miejsce Martyna Borowik, SP Lisiowlka, trener Pani Krystyna obejko,
2 miejsce Kinga Jurkowska, SP Zakrzew, trener Pani Elbieta Celiska,
3 miejsce Zuzanna Markiewicz, SP Czemierniki, trener Edyta Kaznowska.
W kategorii chopcy:
1 miejsce Kacper Maecki, SP w Lisiowlce, trener Pani Krystyna obejko,
2 miejsce Arkadiusz Wierzchowski, SP Zakrzew, trener Pani Elbieta Celiska,
3 miejsce Szymon Kuak, SP w Lisiowlce, trener Pani Krystyna obejko.
Dzikujemy rwnie uczniom i trenerom ze SP w Ostrwkach przygotowywanym pod kierunkiem Pana Pawa Marcinkowskiego oraz ze SP w Bezwoli wraz z Panem Fabianem Ciok.
Puchary, medale i nagrody ufundowane przez Zarzd Banku Spdzielczego w Radzyniu Podlaskim wrczya Dyrektor Szkoy Pani Urszula Kubaczyska oraz sdzia gwny Pani Krystyna obejko.

Turniej przygotowaa Pani Agnieszka Korszniewicz i Pani Barbara Samociuk prowadzce SKO w Szkole Podstawowej w Lisiowlce.
Fotorelacja: kliknij tutaj