Fotorelacja - 50 Lecie otwarcia budynku Szkoy Podstawowej w Lisiowlce