Wesoych wit

Wesoych, zdrowych i radosnych wit Boego Narodzenia dla Dyrekcji, caego Grona Pedagogicznego, rodzicw oraz uczniw

yczy samorzd uczniowski SP Lisiowlka
Liwia Mierzwiska