Ukonstytuowanie - czyli mamy nowy Samorzd Szkolny


Mio nam poinformowa spoeczno szkoln, i w dniu 15 wrzenia 2015 roku zosta wybrany nowy Samorzd Szkolny. W jego skad weszli:

Magdalena Mackiewicz - przewodniczca Samorzdu Uczniowskiego,
Jakub Kusek - zastpca,
Milena Siemionek - sekretarz,
Jakub Harasim - skarbnik,
Szymon Kuak - koordynator ds. kontaktw z uczniami.

Nowo wybranemu zarzdowi gratulujemy, yczymy owocnej wsppracy i mnstwo innowacyjnych pomysw!