Samorzd Uczniowski 2016/2017

Mio nam poinformowa spoeczno szkoln o wyonieniu nowego
Samorzdu Szkolnego 2016/2017.

W jego skad weszli:

Mateusz Olszewski - przewodniczca Samorzdu Uczniowskiego,
Jakub Kusek - zastpca,
Adrianna Weremczuk - sekretarz,
Jakub Harasim - skarbnik,
Katarzyna Paszkowska, Amelia Sak - koordynator ds. kontaktw z uczniami.

Nowo wybranemu zarzdowi gratulujemy, yczymy owocnej wsppracy i mnstwo innowacyjnych pomysw!

Poniej prezentujemy nowy skad Samorzdu Uczniowskiego 2016/2017