Konsultacje

Konsultacje w tym tygodniu odbywają się wg. poniżej zamieszczonego harmonogramu.
Przypominamy, że czwartek 11.06 - Boże Ciało i piątek 12.06 są dniami wolnymi od nauki, więc w tych dniach nie ma konsultacji.

Uczniowie zobowiązani są poinformować nauczyciela prowadzącego o chęci uczestniczenia w konsultacjach.
Każdorazowo uczeń przychodząc na konsultacje musi przedstawić nauczycielowi oświadczenie podpisane przez rodzica. (załącznik nr2)
oświadczenie - załącznik 2