Nowy Rok Szkolny 2015/2016 Witaj Szkoo


Z okazji rozpoczcia nowego roku szkolnego yczymy wszystkim uczniom zapau i determinacji do pogbiania wiedzy, do stawiania sobie nowych wyzwa, do denia do celu i spenienia najskrytszych marze, do odnalezienia swoich yciowych pasji i rozwijania ich. yczymy obfitoci sukcesw i osigni, ale przede wszystkim poczucia spenienia i wewntrznej radoci na kady dzie nowego roku szkolnego 2015/2016.

yczy Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne.