Informacje MEN na temat szczepień wśród dzieciInformacje MEN i MZ na temat szczepień wśród dzieci powyżej 12 roku życia

Zaproszenie na bezpłatne badania okulistyczneokulistyczne badania przesiewowe

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice,


1 września 2021 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny.
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nauka rozpocznie się w trybie stacjonarnym.

Inauguracja roku szkolnego odbędzie się w sali gimnastycznej, a następnie spotkania z wychowawcami w klasach.
W związku z trwającą pandemią i licznymi obostrzeniami rozpoczęcie roku szkolnego będzie odbywało się wg ustalonego porządku.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

9.00 - ZWP, Oddział przedszkolny, klasy I, II i III.
W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
i pracownikom szkoły z dzieckiem może wejść jeden rodzic/opiekun.

10.00 - klasy IV-VIII -rodziców/opiekunów uczniów tych klas prosimy o niewchodzenie do budynku.

Licząc na zrozumienie, proszę o uszanowanie tej decyzji.Ponad 2000 szkół wzięło udział w "Tygodniu Ulgi"

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu "Tydzień Ulgi".

W dniach od 17.05-21.05.2021 nasi uczniowie mieli ułatwiony powrót do zajęć lekcyjnych w trybie stacjonarnym. Nauczyciele nie organizowali żadnych sprawdzianów ani kartkówek natomiast skupili się na pomocy w ponownym zaklimatyzowaniu się po tak długiej przerwie.

Zajęcia podczas "Tygodnia Ulgi" miały nieco inną formę aniżeli podczas normalnych zajęć dydaktycznych. Uczniowie mogli przypomnieć sobie materiał omawiany podczas nauczania zdalnego oraz nadrobić możliwe braki.

Do "Tygodnia Ulgi" w całej Polsce przystąpiło ponad 2000 szkół.
Więcej na na temat przeprowadzonej akcji można znaleźć pod tym adresem:
https://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi

Certyfikat "Trzymaj Formę"

Nasza szkoła przystąpiła od ogólnopolskiego programu pod tytułem "Trzymaj Formę"

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.

Więcej na temat programu: https://www.trzymajforme.pl/o-programie-48

Tydzień Ulgi

Aby pomóc naszym uczniom i uczennicom w tym trudnym, ale jakże długo oczekiwanym powrocie do normalnego nauczania, nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji pt. "Tydzień Ulgi".

W okresie od dnia 17 do 21 maja wszyscy nauczyciele będą spoglądać nieco bardziej pobłażliwym okiem na uczniów podczas nauczania stacjonarnego.

Do akcji przyłączyło się już ponad 1700 szkół z całej Polski.

Więcej informacji na temat akcji można znaleźć tutaj


Zebranie z rodzicami (online)

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu jutrzejszym planowane jest spotkanie z rodzicami.
Ze względu na obostrzenia spotkanie musi się odbyć w formie online.
Wychowawcy klas skontaktują się z Państwem za pośrednictwem platformy TEAMS.

Więcej szczegółów można uzyskać u poszczególnych wychowawców klas.
Prosimy o kontakt na dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Życzenia Świąteczneżyczenia wielkanocne


SERCE DLA ANTOSI

Najpiękniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi się tylko SERCEM.” MK

Uczniowie, rodzice i pracownicy Szkoły Podstawowej w Lisiowólce aktywnie włączyli się w akcję charytatywną na rzecz małej Antosi. Przez dwa tygodnie do puszek zbierano pieniądze. Udało się zgromadzić 617 zł, które przekazano na konto dziewczynki.

Rodzice upiekli ciasteczka i w ten sposób włączyli się również w akcję zorganizowaną w Wohyniu pod kościołem parafialnym.

Uczniowie klas starszych wzięli udział w akcji poprzez wykonanie zdjęcia z sercem.
Uczniowie z klas młodszych przygotowali niespodziankę dla małej Antosi i jej rodziców.
Na zajęciach plastycznych wykonali portrety dziewczynki, a potem napisali do niej list i życzenia.

Stworzoną w ten sposób książeczkę przekazano rodzicom Antosi.
Dziękujemy całej społeczności ze Szkoły Podstawowej w Lisiowólce!
Jesteśmy z Was dumni!!!!

Cieszymy się, że mogliśmy mieć chociaż mała cegiełkę w tym wielkim przedsięwzięciu.
Życzymy dużo zdrówka.


Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22.03.2021r. od poniedziałku, 22 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. uczniowie klas I-VIII będą uczyli się zdalnie.

Zajęcia odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji.
Oddział przedszkolny i ZWP pracuje bez zmian - zajęcia odbywają się wg planu na terenie szkoły.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych będzie możliwość zorganizowania dla klas ósmych konsultacji indywidualnych lub w grupach do 5 osób na terenie szkoły.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.


Z poważaniem
Grażyna Romanowska

Szkolenia komputerowe ( bezpłatne) z projektu LOWE„modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”